Biyografi

Ayşe Nur Cücenoğlu
Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Ayşe Nur CÜCENOĞLU (İZOL) 1979 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisin den mezun oldu.1980 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde göreve başladı.1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı tarafından açılan “Yüksek Lisans” Sınavını kazanarak aynı fakültenin Prof. Ümit SERDAROĞLU nun başkanlığını yaptığı Restorasyon Ana Bilim Dalında üç yıl süre ile Yüksek Lisans Master eğitimini aldı.1984 yılında “ Birgi Topoğrafya ve Kentsel Doku Açısından Bir İnceleme (Tarihsel Coğrafya)” isimli Lisans tezini 1.cilik ile tamamladı. 1984 ile 1989 tarihleri arasında ise İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğündeki görevine Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı olarak devam etti ve 1990 Yılından itibaren kendi ofisini açarak serbest olarak çalıştı. İstanbul ve Bodrum da birçok projeye imza atmıştır. Bodrum da yapılması planlanan Ticaret Merkezi Projesi yarışmasında 1. cilik kazanmıştır. Halen Bodrum merkez, İstanbul şube olmak üzere iki ofisinde de farklı proje çalışmalarına devam etmektedir.Yapmış olduğu çalışmaların birçoğu basında yer almıştır.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğündeki Mimarlık Görevi Sırasında ve Serbest çalışma yıllarında hazırladığı projeler ve uygulamalarında bulunduğu Rölöve ve Restorasyon Projeleri arasında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır.
• Marmara Üni. Haydarpaşa Yerleşkesi Binası Mekteb-İ Tıbbiye-İ Şahane Binası Restitüsyon,Restorasyon, projelerinin hazırlanması işi, (2014 devam etmekte)


• Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Yapılması 2013-2014 Yılları İşi (2014 devam etmekte)


• Topkapı Sarayı Sur-i Sultani 2.Etap Surlarının Rölöve, Restitüsyon,Restorasyon, Peyzaj ve Peyzaj Altyapı Projelerinin Yapılması işi (2014 devam etmekte)

• Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Dairesinin Müze Devlet Kabul Salonu Olarak Düzenlenmesi İşine Ait Peyzaj Projelerinin Hazırlanması (2014)


• Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi (2014- devam etmekte)


• Fatih İlçesi Hocapaşa Mah. 23 Ada 1,2 Ve 3 Parsellerde Bulunan Saffeti Paşa Tekkesi (2014- devam etmekte)


• Karaköy Küçük Balıklı Han Binasının Otel fonksiyonu verilerek Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin hazırlanması (2013-2014)


• Fatih, Mehmet Ağa ve Nurettin Cerrahi Türbelerinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi (2013-2014)


• İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü Hizmet Binasının (Altunizade'deki Ahşap Köşk) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mak. Ve Elk. Tes. Projelerinin Hazırlanması (2103- 2014)


• Topkapı Sarayı Sur-u Sultani Alanı İçinde Bulunan Eski Askeri Bölgenin Çevre Düzenleme Projelerinin ve Alandaki Yapıların Rölöve, Restorasyon, Elektrik, Makine ve Teşhir Tanzim Projelerinin Hazırlanması İşi (2013-2014)


• Fatih İlçesi, 293 Ada 2 Parseldeki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Müh., Elektrik Müh.,Makine Müh. Projeleri Hazırlanması İşi (2010-2011)


• Fatih İlçesi, 98 Ada 18 Parseldeki Sultanahmet Suphi Paşa Ticaret Lisesi ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon İnşaat Müh., Makine Müh., Elektrik Müh. Projeleri ile Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanması işi (2010-2011)


• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1848 Ada 55 Parseldeki Fizik Tedavi-Deri Hastalıkları Binası'nın Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat (Statik-Güçlendirme), Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerinin Hazırlanması İşi(2010-2011)


• Beykoz İlçesi, 354 Ada 63 Parseldeki Beykoz Kız Meslek Lisesi'nin Rölöve, Restitüsyon,Restorasyon İnşaat Müh.,Makine Müh., Elektrik Müh. Projelerinin Hazırlanması İşi(2010-2011)


• Sığacık Kalesi İçinde Bulunan Sokakların Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yapımı Hizmet Alımı İşi (SLOWCITY)(2010)


• Foça-Kozbeyli 1114 Parsel Çapkınoğlu Konağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ile Statik Elektrik ve Mekanik Projelerinin Yapılması işi (2009 - 2010)


• Topkapı Müzesi Harem Yapıları (Cariyeler Hastanesi- Meşkhane-Adalet Kulesi-Valide Sultan ve Hünkar Hamamı- Hasekiler- 3.Murat Köşkü-1.Ahmet Okuma Odası-Yemiş Odası- Arslanhane ) Rölöve Projelerinin Hazırlanması (2008-2009)


• İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi İmaret Binası Restorasyonu Yapım işinde Şantiye Şefi (2009-)


• Sultan Reşat Türbesi Restorasyon Yapım İşinde Şantiye Şefi (2008-2009)


• Süleymaniye Yenileme Alanı 1.Bölge, 3(651 ada) ve 4(653 ada) no lu Etaplarda Avan Proje ile Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (2008)


• Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan Türbeleri ve Hazire Alanlarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Yapılması işi (2007)


• Nafi Baba Türbesi ve Hazire Alanının Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (2007)


• Karaejder Kervansarayı Restorasyonu işi teknik personel (Iğdır ili, Harmandöven Köyü ) (2006 -2007)


• Sultan Reşat Türbesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (2006)


• İffet Gökbakan a ait Bodrum İlçesi, Göl-Türkbükü Beldesi 6 pafta- 751 parsel de yer alan Tescilli Taş Sivil Mimarlık Örneği Yapının Rölöve, Restitüsyon.Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (2005)


• Sudi Özkan a ait Bodrum İlçesi Yeniköy 33 ada -31 L-2d pafta, 187 ada yer alan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (2005)


• Tarihi Bodrum Hamamı Projelerinin Hazırlanması (1999)


• Urla Tekel Binası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (1998)


• Aydın Milet Müzesi Onarım Projesinin Hazırlanması ve Onarım Kontrol Amirliği (1988)


• Alaşehir St.Jean Kilisesi Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (1988)


• Aphrodisias Müzesi Onarımı Kontrol Amirliği (1988)


• İzmir Arkeoloji Müzesi Onarımı ve Teşhir Tanzim Projelerinin Hazırlanması (1987)


• İzmir Arkeoloji Müzesi Çevre Düzenleme Projelerinin Uygulama Kontrol Amirliği (1986)


• Aphrodisias Müzesi Onarımı ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması ve Uygulama Kontrol amirliği (1985)


• İzmir Arkeoloji Müzesi Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması (1985)


• Aphrodisias Hüseyin Konak evi ve Latifoğulları Konağı Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon Projelerinin hazırlanması ve Uygulama kontrol amirliği (1985)


• Fethiye Antik Termesos Tiyatrosu ve Koruma Evi Restorasyon Projesinin Hazırlanması (1984)


• Milas Gümüşkesen Anıtı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması ve Uygulama Kontrol Amirliği (1984)


• Bodrum Müzesi İslam Batığı Sergi Salonu Teşhir Tanzim Projesinin hazırlanması (1984)


• Bodrum Müzesi Alman Kulesi Restorasyon ve Teşhir Tanzim Projesinin hazırlanması (1983)


• Bodrum Müzesi İslam Batığı Sergi Salonu Yapısının Uygulama Kontrol Amirliği (1983)


• Bodrum Mauseleum Anıtı Restorasyon ve Çevre Düzenleme işi Uygulama Kontrol Mimarlığı (1982)


• Bodrum Müzesi İslam Batığı Sergi Salonu Yapısının Projelendirilmesi (1982)


• Bodrum Kalesi Acil Onarım ve Teşhir Tanzim işi (1982)


• Marmaris Kalesi Restorasyon uygulama Kontrol Mimarlığı (1982)


• Bodrum Müzesi Kalesi Dış Aydınlatma Görüntü Danışmanlığı (1982)


• Kuşadası Kalesi Dış Aydınlatma Görüntü Danışmanlığı (1982)


• Uşak Atatürk Müzesi Onarımı Kontrol Amiri (1981)


• Bodrum Mauseleum Anıtı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (1981)


• Marmaris Kalesi Rölöve ve Restorasyon Projeleri ve Restorasyon Uygulama Kontrol Mimarlığı (1981)


Bodrum Mimarlar Odasının düzenlediği ‘Mimar Sinan Eserlerine Dokunmak’ isimli söyleşi yi yaptı.(2010)


Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ‘ Bilim Etiği Sempozyumu’na katıldı. (2007)


‘Kültürel Miras ın Korunması’ Semineri ne katıldı (2007)


‘Geleneksel Kagir Yapı ve Onarımı’ Seminerine katıldı. (2008)


‘Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımı’ Seminerine katıldı. (2008)


‘İmar Mevzuatı ile Mimari Tasarım İlişkisi’ Seminerine katıldı. (2008)


Bodrum’da yargıya yansımış işlerde bilir kişi olarak görev aldı.(1999-2005)


Ayşe Nur CÜCENOĞLU nun Bodrum Ofisinde hazırlamış olduğu tasarım


projelerinden bazıları aşağıdadır.


• Sısley-Dıvares Butik Binası - Bodrum


• Sunset Villaları Türkbükü - Bodrum


• Ahmet Hattat Evi Cennet Koy-Gölköy- Bodrum


• Ressam Leyla Onat Evi Gündoğan- Bodrum


• Nepal Fahri Konsolosu Behiç Önel Evi-Bodrum


• Amiral 5 Vıp Devre Mülkleri - Bodrum


• Hürpa Gündoğan Devre Mülkleri Gündoğan- Bodrum


• Rexsene Resort Otel (5 yıldız) İç Dekorasyon Projesi Ve Uygulaması – Bodrum


• Torba Resort Otel (4 yıldız) İç Dekorasyon Projesi Ve Uygulaması


• Alp Kaptan Vilları Torba- Bodrum


• Ersin Yörük Evi Gündoğan- Bodrum


• Clup Türkbükü Evleri Sosyal Tesis Onarım Projesi Türkbükü-Bodrum


• Halikarnas Çarşısı Projesi Bodrum


• Halikarnas Apartları Projesi Bodrum


• E M D Villaları Bitez- Bodrum


• Bodrum Kale Konut İş Merkezi Proje Yarışması Birinciliği


• Milas İkizler Yapı Kooperatifi Apartman Blokları


• MM Migros Alışveriş Merkezi Bodrum


• Sandelet Evleri Türbükü -Bodrum


• Mare Evleri Bitez- Bodrum


• Castle Evleri Bodrum


• Türkbükü Haldun Erdavran Menemene evleri Türkbükü-Bodrum


• Türkbükü Turqua Şirketi Köy İçi Evleri Türkbükü-Bodrum


• Türkbükü Turqua Şirketi Apartları Türkbükü-Bodrum


• Av.Türkoğlu Evleri Bitez -Bodrum


• Villa Tekin Kaya Bitez -Bodrum


• Villa Claire Yılmaz Bitez- Bodrum


• Kemal Karakoç Villaları 36 Adet Yalıkavak- Bodrum


• Anba Apart Otel -Bodrum


• Onur Güceli Villa-Bitez-Bodrum


• Villa Erhan Topanoğlu Ortakent-Bodrum


• Ersin Uslu Apart Tesisleri Torba-Bodrum


• Kenan Sözer villaları 30 adet BodrumKonferans, Söyleşi ve röportajlarda yaptığı işler ve uzmanlık alanında yaptığı çalışmaları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış olan Yük.Mimar  Rest. Uzm. Ayşe Nur Cücenoğlu (İzol) Merkez Ofisi Bodrum’da , Şube Ofisi  İstanbul Rumeli caddesinde olmak üzere her iki ofisinde aktif olarak mesleki çalışmalarına kendi şirketi olan Almira Tasarım Mimarlık İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti olarak devam etmektedir.